Zaznacz stronę

KUMPELKA

Jestem, kim jestem.

PRACUJ CIĘŻKO, BĄDŹ PEŁNA POKORY

Kumpelka nie akceptuje pretensji oraz nienawidzi niedorzeczności. Mówi to, co myśli, i zachowuje się tak, jak czuje. Jest szczera sama z sobą. Bardzo ceni sobie prawdziwość we wszystkim, co robi, i w swoich relacjach z innymi. Jest przyjazna i na luzie.
Twoja marka koncentruje się na budowaniu społeczności. Wierzysz, że ciężką praca popłaca. Jesteś pełna pokory. Nie ma w Tobie zgody na wywyższanie się wynikające z pozycji społecznej czy posiadania władzy. Uważasz, że wszyscy ludzie są równi. Swoimi działaniami walczysz o sprawiedliwość dla każdego. Pomagasz ludziom budować dobre relacje ze sobą.

Twórz prawdziwe relacje i przyjaźnie z Twoimi odbiorcami. Dziel się z nimi twoim “normalnym” życiem.

słowa klucze: normalny, uczciwy, codzienny, praktyczny, użyteczny, realistyczny, współpraca, społeczność, pokorny, razem, klub, pracowity, ciężka praca, najlepsi przyjaciele, dozgonna przyjaźń, przyzwyczajenie, bezpośredniość

Pragnienie: dobre relacje z innymi.

Cel: przynależeć, dopasować się, akceptować.

Wartości: pragmatyzm, autentyczność, szczerość, skromność, otwartość

Bohater: Pracowity, pomocny, członek wspólnoty

Przeszkoda, którą pokonuje: samotność, niesprawiedliwość, nierówność

Metoda: pomoc sąsiedzka, wspólnota

Strategia: Wypracować silne wartości, być pomocna, dostępna dla każdego ﴾w odróżnieniu od drogiej konkurencji) Wypracować prawdziwą więź z odbiorcami.

Zmiana, która wprowadza: funkcjonalność, sprawność, równość, zrozumienie, włączenie

Głos: przyjazny, prosty,  szczery, praktyczny

Odczucia odbiorcy: ” jeśli ona może, ja też mogę”, zrozumienie, bycie przyjętym, ciepło, zaufanie

Dla marek, które:
• oferują produkty do codziennego użytku;
• oferują produkty/usługi w stosunkowo niskich cenach;
• chcą odróżnić się od bardziej elitarnej i droższej konkurencji;
• pomagają ludziom przynależeć albo czuć, że do czegoś przynależą.

Marki: Ikea, Wrangler Jeans, Levi’s

Osoby: Drew Barrymore, Gweneth Paltrow, Jennifer Aniston, Ann Hathoway, Matt Damon, Amy Porterfield, Pat Flynn

Strony internetowe:

Amanda Genther

Amber McCue

Glenon Doyle Melton

PALETA BARW DLA ARCHETYPU KUMPELKA